Conducerea – Viceprimar

Nicolae BRATU
Nascut: 28 septembrie 1974

Atributiile viceprimarului:

  • este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.
  • este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.

Raport de activitate pentru anul 2021

Meniu