Conducerea – Primar

Vasile TABARAS
Data nasterii: 28 iunie 1966, Stefesti, Prahova
Profesie: Jurist
Studii:

 • Liceul Agroindustrial Mizil
 • Universitatea „Ecologica” Bucuresti – Facultatea de Drept

Atributiile primarului
Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.
Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.
Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei. Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 • atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
 • atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
 • atributii referitoare la bugetul local;
 • atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
 • alte atributii stabilite prin lege.

In exercitarea atributiilor, primarul:

 • indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
 • elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local;
 • exercita functia de ordonator principal de credite; intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar;
 • coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta; asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
Meniu